Angst og sorg i koronaens tid - Rudi Gard

Offentlige medspelarar:

100% Lågå i Vågå av OffCenit || Farge og typografi: Trollbinde