Låvende saker 2020 - Rudi Gard

Låvende saker 2020

Opptakta til det 21. året med Låvende saker på Rudi Gard skjer i ei uvirkeleg atmosfære, med global pandemi som bakteppe.

Liv og helse har første prioritet for oss alle. Nettopp difor legg vi ut delar av programmet vårt slik vi alltid har gjort ved påsketider. Vi lyt ikkje la håpløysa ta overhånd. Vi lyt ha noko å gle oss til. Etter uvær kjem sol, og når vi har stått stormen av blir det ekstra stas å treffes att.
Da opnar vi att på Rudi. Møteplassen vi har vorte gjennom 20 år kjem att med konsertar, liv og røre.

Billettar blir tilgjengeleg når det blir greitt å treffest att. Det gjer også nokre fleire topparrangement som vi på grunn av situasjonen ikkje har datofesta ennå.

På gjensyn alle saman!
Helsing Nina og Øystein Rudi – vertskap på Rudi Gard

Offentlige medspelarar:

100% Lågå i Vågå av OffCenit || Farge og typografi: Trollbinde || Les våre salgsvilkår