Program 2019 - Rudi Gard

Låvende saker!

Her finn du alle arrangement gjennom heile 2019 på Rudi Gard. Nærare omtale og billettar finn du ved å klikke på kvart arrangement.  Ønskjer du hjelp med billettbestilling eller bordreservasjon, så ta kontakt!

Programhefte i PDF

Samarbeidsbedrifter:

Offentlige medspelarar:

100% Lågå i Vågå av OffCenit || Farge og typografi: Trollbinde