Foredrag med Ingvard Wilhelmsen «Livet er et usikkert prosjekt» - Rudi Gard

Foredrag med Ingvard Wilhelmsen «Livet er et usikkert prosjekt»

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. I sine foredrag sett han på forunderleg vis enkle ord på kompliserte utfordringar. Han har i 23 år drevet Hypokonderklinikken på Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Wilhelmsen er forfattar av fleire bøk, mellom anna «Livet er et usikkert prosjekt», «Sjef i eget liv», «Kongen anbefaler » og «Det er ikke mer synd på deg enn andre».

Hovudbodskapen er at vi kan velge korleis vi lever liva våre, og tilrådinga er å leve smart. Til dømes kan vi velge bekymringane våre, det er lurt å skilje mellom ekte og tenkte katastrofer og det meste i livet kan vi faktisk ikkje styre uansett. Det meste her i livet kan vi ikkje gjera noko med, men korleis vi forheld oss til det som skjer avgjer vi sjølv.

Bill kr 350,-

Dato:17 Oct 2019
Klokkeslett:19:00
Meny:Kveldssupe

Kjøp billett

Offentlige medspelarar:

100% Lågå i Vågå av OffCenit || Farge og typografi: Trollbinde || Les våre salgsvilkår